KBK产品介绍

    KBK起重机标准组件为悬挂式单轨吊和悬挂式起重机的构建提供了高效可靠的解决方案。

    标准组件由标准化的机械部件和控制部件构成,有利于设计、安装和维护。KBK系统可以随时更改和延伸。直轨和弯轨、道岔、转盘以及升降段可以任意组合,从而提供最为广泛的物料搬运方案。

    KBK系统可以是两个工位之间一段几米长轨道的直线连接,也可以是复杂的单轨网络系统;可以是简单的手动控制系统,也可以是多个系统区域由计算机统一控制的全自动系统。KBK系统可以便捷地满足物料搬运的新要求。

    KBK起重机系统有效利用了作业和生产区上方的闲置空间,无须因物料搬运任务而牺牲宝贵的生产占地面积。
    设计原理:

          ●基于可靠静态分析的项目设计/工程技术

          ●经过全面测试和检验的批量化生产标准部件

          ●完全依照安全规程和标准设计的个性化系统

          ●低维护系统

          ●安装简单快捷

          ●详细的技术文件

新闻资讯

NEWS